Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/swietochlowice_twoje/www/twoje.swietochlowice.pl/admin/include/settings.php on line 44
Aktualności - Świętochłowicki Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski 2018

Punkt Konsultacyjny

W tym roku ponownie uruchomiony zostanie Telefoniczny Punkt Konsultacyjny do spraw Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice. Od 26.01 do 14.03 br. (w godzinach pracy Urzędu) pod numerem tel. 32 349 18 23 mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje oraz porady dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku zgłoszeniowego i zasad głosowania.

Odpowiedzi udziela Adam Myszor, Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Telefoniczny Punkt Konsultacyjny: 32 349 18 23

Złóż wniosek!

Propozycje zadań do realizacji można składać w terminie od 26.01 do 14.02 br. Mogą to zrobić osoby pełnoletnie i zameldowane na stałe lub czasowo w Świętochłowicach. Wniosek dostępny jest w Punkcie Obsługi Mieszkańców świętochłowickiego magistratu przy ul. Katowickiej 54, a także na stronach internetowych www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl.

Zadania (spełniające warunki zawarte w regulaminie) muszą zostać poparte podpisami, co najmniej 40 mieszkańców danej dzielnicy.  

Wypełnione wnioski można:
 • przesłać drogą elektroniczną (zeskanowany dokument) na adres:
  budzetobywatelski@swietochlowice.pl  
 • przesłać pocztą na adres:
  Urząd Miejski ul. Katowicka 54,
  41-600 Świętochłowice  z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018”
 • złożyć  w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach.

Wnioski zostaną przeanalizowane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego, a następnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez prezydenta miasta.

Jak głosować na wybrane inwestycje?

Do głosowania dopuszczone zostaną wszystkie wnioski, które spełniły warunki formalne. Ankiety będą udostępnione na stronach www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl, a także w formie papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego.

Na zawarte w nich propozycje głosować będzie można od 26.02 do 10.03 br. Każdy zainteresowany wybierze jedną spośród wszystkich zaproponowanych w ankiecie dla danej dzielnicy inwestycji.

Wypełnione ankiety, w powyższym terminie, można składać:   
 • w formie elektronicznej (zeskanowany dokument) na adres:
  budzetobywatelski@swietochlowice.pl  
 • przesłać pocztą na adres:
  Urząd Miejski ul. Katowicka 54,
  41-600 Świętochłowice z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018”
 • w Punkcie Obsługi Mieszkańców przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach

Ogłoszenie wyników

Zadania do realizacji zostaną ogłoszone 14.03 br. na stronach www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
Powrót

Budżet obywatelski

Budżet Obywatelski stanowi część wydatków gminy zaplanowanych na zadania inwestycyjne oraz społeczne,... czytaj więcej
 • Centrum Centrum
 • Chropaczów Chropaczów
 • Lipiny Lipiny
 • Piaśniki Piaśniki
 • Zgoda Zgoda

Skontaktuj się