Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/swietochlowice_twoje/www/twoje.swietochlowice.pl/admin/include/settings.php on line 44
Aktualności - Świętochłowicki Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski 2018 - głosowanie

Od 26 lutego do 10 marca br. trwać będzie głosowanie na propozycje zadań, które zakwalifikowały się do drugiego etapu tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.
Ankiety do głosowania zostały udostępnione na stronach www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl, a także w formie papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Na zawarte w nich propozycje głosować można od 26 lutego do 10 marca br. Każdy zainteresowany może wybrać jedną spośród zaproponowanych dla danej dzielnicy inwestycji (np. mieszkaniec Centrum może oddać głos tylko na jedną propozycję zawartą w ankiecie przygotowanej dla tej dzielnicy).

Telefoniczny Punkt Konsultacyjny: 32 349 18 23.

Wśród propozycji mieszkańców znalazły się:

w Centrum:
 • wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 w Świętochłowicach przy ul. Chopina 1 (wnioskodawca: Katarzyna Kusy)
 • organizacja stref gier i zabaw wraz z modernizacją obiektów sportowych na terenach przyszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Wyzwolenia 50, Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Licealnej 1 (wnioskodawcy: Gerda Król, Bożena Wojciechowska-Zbylut, Jerzy Migoń – Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic)

w Chropaczowie:
 • kompleksowa rozbudowa stref aktywnego wypoczynku i rekreacji poprzez wzbogacenie placu zabaw w rejonie ulic Chorzowskiej i Bieszczadzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń zabawowych dla dzieci niepełnosprawnych oraz budowa tzw. „siłowni pod chmurką” dla dorosłych przy boisku na ul. Ślęzan. Oczyszczenie oczek wodnych na Osiedlu Brzezina oraz tereny użytku ekologicznego tzw. „lasek chropaczowski” wraz z nasadzeniem drzew/krzewów, jak również rewitalizacja traktu pieszo-rowerowego łączącego ulice Sudecką z Tatrzańską (wnioskodawca: Jadwiga Garbaciok, Henryk Kurek - Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic)

w Lipinach:
 • wykonanie placu zabaw, parkingu oraz zabudowa śmietnika pomiędzy ulicami Św. Jana 1-5, Chorzowska 87-93, Imieli 2, Wallisa 5,7,9,10
(wnioskodawca: Dorota Wichura, Sylwia Grzybowska)
 • wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Sądowej 5 lub 8 (wnioskodawca: Aneta Solich)
 • wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19 i naprawa częściowej elewacji budynku szkoły (wnioskodawca: Elżbieta Kubat)
 • przebudowa i modernizacja placu zabaw, modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych w postaci chodników poprzez wymianę ich nawierzchni przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Świętochłowicach przy ul. B. Chrobrego 6 (wnioskodawca: Sylwia Gutkowska)

w Piaśnikach:
 • bezpieczny szkolny przystanek – bezpieczne miejsce przesiadkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach przy ul. Zubrzyckiego 38. Miejsce postojowe dla autokarów wycieczkowych wraz z adaptacją części terenu na parking rowerowy dla dzieci przyjeżdżających na rowerach do szkoły (wnioskodawca: Jerzy Wawrzyczek – Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic)
 • wykonanie miejsc parkingowych i placu zabaw przy ul. Krasickiego (działki ewidencyjne nr 1536, 1676, 1678) (wnioskodawca: Adam Jankowiak)
 • rewitalizacja terenów zielonych między ulicami Zubrzyckiego, Krasickiego, Bytomską, Powstańców Śląskich (wnioskodawca: Marzena Penkala)

w Zgodzie:
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez zastosowanie lepszego oświetlenia na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na terenie dzielnicy (wnioskodawca: Dawid Malcherek)
 • psia zgoda. Zagospodarowanie nieużytków przy ul. Wojska Polskiego na wybieg dla psów z torem do agility (wnioskodawca: Łukasz Respondek)
 • budowa placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią oraz modernizacją piaskownicy na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Mielęckiego 19 oraz stworzenie skweru rekreacyjnego w parku przy Centrum Kultury Śląskiej Zgoda (wnioskodawca: Natalia Nowak)
 • przygotowanie klimatyzacji i oświetlenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wiśniowej 9 (wnioskodawca: Zofia Pogoda – Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic)

Wypełnione ankiety od 26 lutego do 10 marca br. można składać:
 • w formie elektronicznej (zeskanowany dokument) na adres: budzetobywatelski@swietochlowice.pl,
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018”,
 • złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Zadania do realizacji zostaną ogłoszone 14 marca br. na stronach www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl, na tablicy ogłoszeń i w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego.

DO POBRANIA:

Ankieta Centrum,
Ankieta Chropaczów,
Ankieta Lipiny,
Ankieta Piaśniki,
Ankieta Zgoda.
Powrót

Budżet obywatelski

Budżet Obywatelski stanowi część wydatków gminy zaplanowanych na zadania inwestycyjne oraz społeczne,... czytaj więcej
 • Centrum Centrum
 • Chropaczów Chropaczów
 • Lipiny Lipiny
 • Piaśniki Piaśniki
 • Zgoda Zgoda

Skontaktuj się